Planleggingsdager 2017

24. februar (familiebarnehagen, vinterferie)

26. mai

Sommerferie uke 28, 29 og 30

12. og 13. oktober (høstferie)