Duttestien Familiebarnehage

Duttestien familiebarnehage AS drives og eies av Merete Næss. tilhørighet Lundåsen Heimdal. Barnehagen startet i juli 2002, er en privat barnehage og drives i et privat hjem.

Barnehagen tilbyr ti heltidsplasser for barn i alderen 0-6 pring (kan også tilby delte plasser). Vi driver etter familiebarnehagens prinsipp om at barnet skal føle at de er i ett hjem, med dets fasiliteter. Vi er mye ute og har et stort uteareal, samt at vi bruker lekeplasser, marka og samarbeids- barnehagen Soltun.

Førskolebarn er i et gruppefellesskap med Soltun familiebarnehage og Duttestien barnehage der hovedfokuset på fagområdet nærmiljø og samfunn.

 

Duttestien Familiebarnehage

Adresse: Jørgen Hegstads vei 1

Postnummer: 7089

Poststed: Heimdal

Kommune: Trondheim

Fylke: Sør-Trøndelag 

Mobil: 93892454 / 98232809

Org.nummer: