Planleggingsdager 2019 - 2020

10.-11. Oktober 

21. Februar 

22. Mai 

8. -9. Oktober