Livsgledebarnehage

Fra MARS 2018 er Duttestien barnehage blitt en livsgledebarnehage. Vi vil beøske eldre i deres nærmiljø jevnlig, og skape gode opplevelser gjennom felles aktiviteter. "Livsglede for Eldre" er opptatt av den helsefremmende effekten som det frivillige bidraget har for alle involverte. I alt vi gjør er vi opptatt av samspillet mellom gammel og ung. Hensikten er å stimulere til felles aktivitet. da gir vi de eldre muligheten til å være en ressurs for barn og unge.

Vi håper også at de eldre har lyst til å besøke barnehagen. Vi har stor tro på at de eldre kan være en stor ressurs for barnehagebarna.

Når vi nå starter opp dette prosjektet vil vi ha størst fokus på de eldste barna.