Soltun Familiebarnehage

Soltun familiebarnehage drives og eies av Vanja Stamnsve. Tilhørighet Heimdal/Kattem. Barnehagen startet i juli 2005, er en privat barnehage og drives i et privat hjem.

Barnehagen tilbyr fem heltidsplasser for barn i alderen 0-6 år.
Vi driver etter familiebarnehagens prinsipp om at barnet skal føle at de er i ett hjem, med dets fasiliteter. Vi er mye ute og har et stort uteareal, samt at vi bruker lekeplasser, marka og samarbeids- barnehagen Duttestien.

Førskolebarn er i et gruppefellesskap med Duttestien familiebarnehage og Duttestien barnehage der hovedfokuset på fagområdet nærmiljø og samfunn.

 

Soltun Familiebarnehage

Adresse: Micael Smiths veg 18a

Postnummer: 7088

Poststed: Heimdal

Kommune: Trondheim

Fylke: Sør-Trøndelag
Telefon:

Mobil: 977 33 772

Org.nummer: 988479853